Follow Us:

Dự án Đầu tư Trồng rừng

Home Dự án Trồng rừng Thung Nai

TỔNG QUAN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Dự án Đầu tư Trồng rừng Nguyên liệu
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Công nghệ Xanh Hòa Bình
  • Địa điểm: Xã Thung Nai và Bình Thanh, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình
  • Tổng vốn đầu tư: 18.927.000.000 VNĐ
  • Thời gian hoạt động: 50 năm
  • Diện tích: 870 ha

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Giấy Chứng nhận Đầu tư số 25121000137 ngày 29.12.2008 của UBND Tỉnh Hòa Bình cấp cho Công ty Cổ phần Công nghệ XANH Hòa Bình