Follow Us:

Dự án Khu nghỉ dưỡng & Biệt thự cao cấp Hồ Suối Ong

Home Dự án Hồ Suối Ong

TỔNG QUAN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp Hồ Suối Ong, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính FINDEX
  • Địa điểm: Xã Tiến Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
  • Đơn vị thiết kế: Trung tâm Thiết kế Quy hoạch Sở Xây Dựng Tỉnh Hòa Bình
  • Tổng vốn đầu tư: 300 tỷ VNĐ
  • Thời gian hoạt động: 50 năm

PHỐI CẢNH TỔNG THỂ

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Quyết định số 259QĐ-UBND ngày 12.02.2010 của UBND Tỉnh Hòa Bình Phê duyệt Quy hoạch Chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch nghỉ dưỡng và Biệt thự cao cấp Hồ Suối Ong, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Giấy Chứng nhận Đầu tư số 25121000083 ngày 22.4.2008 của UBND Tỉnh Hòa Bình cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính FINDEX Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và Biệt thự cao cấp Hồ Suối Ong, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

QUY HOẠCH VÙNG & SỬ DỤNG ĐẤT