Follow Us:

CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Suối Ong

Địa điểm: Xã Tiến Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

Dự án Đầu tư Trồng rừng

Địa điểm: Xã Thung Nai - Bình Thanh, Cao Phong, Hòa Bình

CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP